WEB DESIGN

Prin web design se înțelege în general realizarea de situri web, de la momentul conceperii structurii și interfeței grafice și până la finalizarea programării și introducerea propriu-zisă a datelor care alcătuiesc conținutul site-ului.

BRANDING

Marca comercială, cunoscută și sub denumirea de brand, este un nume, termen, model, simbol sau o altă trăsătură care diferențiază, în percepția consumatorului, o organizație sau un produs de rivalii de pe piață.

WEB HOSTING

Găzduirea web este un serviciu oferit atât companiilor cât și persoanelor particulare, care le permite acestora să își publice un site web pe Internet. Furnizorul acordă spațiu de memorare pe un server conectat la Internet și de obicei aflat fizic într-un centru de date.